Centrum Psychosomatiek

Het Centrum Psychosomatiek biedt multidisciplinaire behandelingen aan aan patiënten die lijden onder lichamelijke klachten, waarbij het na voldoende medisch onderzoek moeilijk is om een somatische (lichamelijke) oorzaak voor de klachten aan te wijzen. Ook richt het centrum zich op patiënten bij wie de aanwezige klachten ernstiger of langduriger zijn dan op grond van een vastgestelde lichamelijke aandoening te verwachten is. We noemen dit ook wel SOLK: Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. Denk hierbij aan chronische vermoeidheid of chronische pijn.

Doel van het centrum

Het doel van het Centrum Psychosomatiek is de patiënt een nieuw perspectief te bieden. Daarbij gaan wij uit van de overtuiging dat lichaam en psyche verwant zijn en elkaar onderling beïnvloeden. We doelen dan op het verminderen of beperken van de klachten, het leren omgaan met (rest)klachten en het verbeteren van de mentale conditie.

Contact en locatie

Het Centrum Psychosomatiek is bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 16.30 uur via telefoonnummer 055 - 581 82 35.
De behandeling wordt aangeboden in Gelre ziekenhuizen Apeldoorn of Zutphen.