SOLK

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijk klachten (afgekort SOLK) zijn ernstige chronische lichamelijke klachten, waarvoor artsen geen of onvoldoende medische verklaringen kunnen vinden. Het kan bijvoorbeeld gaan om pijnklachten zoals rugklachten, buikpijn of hoofdpijn en chronische vermoeidheidsklachten. Indien u kampt met soortgelijke ernstige chronische lichamelijke klachten waarvoor geen of onvoldoende medische verklaringen kunnen worden gevonden, dan kunt u profijt hebben van deze behandelingen.

1. SOLK individueel programma

De psychologen en/of psychiaters van Gelre ziekenhuizen bieden deze behandeling aan. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan psycho-educatie. Dit is informatie over uw ziekte en hoe hiermee om te gaan door u en uw naasten. Op die manier krijgt u een helder beeld  van de invloed van bijvoorbeeld stressfactoren op de ernst van de klachten. Hierna kunt u nog instromen in een groepsprogramma.

Heeft u chronische klachten (langer dan drie maanden), dan kunt u in aanmerking komen voor een poliklinische behandeling. U volgt een behandeling van twaalf bijeenkomsten van twee uur, verdeeld over zes maanden. Fysiotherapie, cognitieve gedragstherapie en mindfulness maken onderdeel uit van de bijeenkomsten. Uw familie en naasten worden actief bij dit behandelprogramma betrokken.

U zult voor deelname gescreend worden door de psycholoog op de mogelijkheden om van deze behandeling te profiteren. Indien nodig maakt een consult met een medisch specialist, bijvoorbeeld een internist of een psychiater, onderdeel uit van deze screening.

Na de behandeling bent u in staat een verband te leggen tussen stressfactoren, keuzes maken en de ernst van de klachten. U bent meer dan voorheen in staat dusdanige keuzes te maken dat de ernst van uw klachten aanzienlijk is verminderd en/of u meer grip hebt gekregen op uw klachten. Zo kunt u de kwaliteit van uw leven verhogen. Bovendien hebben uw familie en naasten  meer kennis van de verbanden zoals hiervoor beschreven en kiezen een nieuwe rol. 

2. SOLK groepsprogramma

Heeft u ernstige chronische klachten, dan kunt u in aanmerking komen voor de behandeling SOLK Deeltijd groepsprogramma.

U volgt de deeltijdbehandeling van drie dagen per week gedurende een periode van zes weken. Deze periode kan indien geïndiceerd met zes weken worden verlengd. U zult voor deelname gescreend worden door de psycholoog op de mogelijkheden om van deze behandeling te kunnen profiteren. Een gesprek met de psychiater zal onderdeel uitmaken van deze screening, evenals een verkort psychologisch onderzoek. Indien gewenst kan deze behandeling vooraf worden gegaan door een poliklinische observatieperiode van drie weken.

Cognitieve gedragstherapie, psychomotore therapie, fysiotherapie/hydrotherapie en mindfulness maken onderdeel uit van het programma. Naast de groepsbehandeling is er structureel individuele aandacht voor u om uw voortgang te bewaken. Uw familie en naasten worden actief bij dit behandelprogramma betrokken.
Mocht er sprake zijn van een onverwerkte traumatische ervaring in het verleden, die de klachten mede in stand houdt, dan zijn hier individuele behandelmethodes voor aanwezig, zoals EMDR.

Na de behandeling bent u in staat een verband te leggen tussen stressfactoren, keuzes maken en de ernst van de klachten. U bent dan meer dan voorheen in staat dusdanige keuzes te maken dat de ernst van de klachten aanzienlijk is verminderd. Uw familie en naasten hebben meer kennis van de verbanden zoals hiervoor beschreven en kiezen een nieuwe rol.

SOLK zwembad

Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke ervaring te geven.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren en gebruik te maken van de verschillende functies op de website.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor u een betere gebruikerservaring krijgt.
Online surfgedrag/reclamecookies
Deze cookies worden enkel ingezet voor het kunnen afspelen van YouTubevideo's via onze website. Er worden dus geen gegevens verzameld voor reclamedoeleinden.

Meer weten